ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2561

 • รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

 • รับสมัครนักเรียนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ประจำปีการศึกษา 2561

 • แนวปฏิบัติในการสมัคร

 • สพฐ.มอบนโยบายไฮสปีดอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

  "บุญรักษ์"ตั้งเป้า มี.ค.61 ครบทุกโรงเรียน

ภาพกิจกรรม
 • 14
  Nov
  2017

  อบรมห้องเรียนสีเขียว 60

  อบรมห้องเรียนสีเขียว 60
 • 03
  Nov
  2017

  ลอยกระทง 60

  ลอยกระทง 60 ลอยกระทง 60
 • 03
  Dec
  2017

  ประเมินทุนพระราชทาน 60

  ประเมินทุนพระราชทาน 60
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
คำร้องขอใบรับรองการเรียน
คำร้องขอย้ายนักเรียน
แบบคำร้องขอแก้หลักฐานและทะเบียนของโรงเรียน