ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อสอบ MEP ป.1 ปี2561

  รายชื่อสอบ MEP

 • รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

 • รับสมัครนักเรียนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ประจำปีการศึกษา 2561

 • แนวปฏิบัติในการสมัคร

 • สพฐ.มอบนโยบายไฮสปีดอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

  "บุญรักษ์"ตั้งเป้า มี.ค.61 ครบทุกโรงเรียน

ภาพกิจกรรม
 • 14
  Feb
  2018

  การสัมภาษณ์นักเรียนสำหรับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียน MEP (Mini English Program)

 • 14
  Feb
  2018

  กิจกรรมตักบาตรวันพระ สายชั้น ป.1

  วันนี้มีกิจกรรมตักบาตรวันพระโดยคณะครูผู้ปกครอง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเจ้า..
 • 13
  Feb
  2018

  Save the Children โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยน้ำ

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำ
 • 30
  Jan
  2018

  คณะญีปุ่นมาเยี่ยมโรงเรียนราชวินิต

 • 29
  Jan
  2018

  การเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • 14
  Nov
  2017

  อบรมห้องเรียนสีเขียว 60

  อบรมห้องเรียนสีเขียว 60
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
คำร้องขอใบรับรองการเรียน
คำร้องขอย้ายนักเรียน
ใบสมัคร กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน