ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกังวาฬ เศรษฐถาวร

ครู

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ งานเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงเรียนราชวินิต ประจำปี ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๑ อำลานักเรียน ช่วงที่ ๒ พิธีทำบุญ ช่วงที่ ๓ งานมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมสายฝน

 • วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ประชุมกลุ่มบริหารโรงเรียนราชวินิต

 • วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิต นายสมยศ ศิริบรรณ เป็นประธานการประชุม

 • วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต เยี่ยมไข้ คุณย่าสุจิตรา สรนันท์ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต

 • วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ดูแลแนะนำการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม
 • 02
  Aug
  2019

  การประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

 • 01
  Aug
  2019

  โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

 • 30
  Jul
  2019

  "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"

 • 28
  Jul
  2019

  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

 • 15
  Jul
  2019

  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

  โรงเรียนราชวินิต จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนืื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้..
 • 11
  Jul
  2019

  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

  โรงเรียนราชวินิต จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนืื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้..
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561
คำร้องขอย้ายนักเรียน
คำร้องขอใบรับรองการเรียน
ใบสมัคร กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน
คลิปวิดีโอ
22 พ.ย. 61
รายการพุธข่าวเช้า
13 พ.ย. 61
รายการพุธข่าวเช้า
17 ต.ค. 61
รายการเดินหน้าประเทศไทย พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหม่และดีอย่างไร