ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้น
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ิิอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางกัญญา สถาพรวจนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา นมัสโก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา, IS
นางสาวศิริพันธ์ สาระรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวศรุตยา โสคำภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  12