ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
นายนิติวัฒน์ ปานมา
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.1/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
Page  12