ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายคงพล ทั่งทองคำ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาเอก
ผู้นำนันทนาการ
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ
Page  12