ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุรชัย จันทรศิริ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นายคงพล ทั่งทองคำ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาเอก
ผู้นำนันทนาการ
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ
Page  12