ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุปริญญา ศราวุธ
ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ
นางสาวจรัสเพชร จอกทอง
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุรชัย จันทรศิริ
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นางสาวศรุตา มณีโชติ
ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ
Page  12