ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Miss Loreta Fuertes Nacorda
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 6/1-6/6
การศึกษา
Bachelor of Seconday Education
วิชาเอก
major in General Science.
วิชาที่สอน
Subject: English
Ms. Cecila Bruno Jebucion
ตำแหน่ง Teacher
Prathom 6/1-6/6
การศึกษา
College New EAR University
Bachelor of Secondary Education
วิชาเอก
Major in English.
วิชาที่สอน
Math
Miss Ruth Mercaro Burnaiz
ตำแหน่ง Teacher
Prathom 5/1-5/6
การศึกษา
Bachelor of Elementary Education
วิชาเอก
English
วิชาที่สอน
Science and Social
Mr. Naaman Mualem
ตำแหน่ง Teacher
Prahtom 5/1- 5/6
การศึกษา
B.A. Mass Communication, Institute of International Studies Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand
Associate Degree in Film &Television, Negev College, Negev, Israel
Associate Degree in El
วิชาที่สอน
English
Miss MA Lorena AnduqueSalita
ตำแหน่ง Teacher
Prathom 4/1- 4/6
การศึกษา
Bachelor of Science (Computer Science)
วิชาที่สอน
Math
Miss Caroline Rianna Revilla
ตำแหน่ง Teacher
English Conversation 1,2
การศึกษา
Valencia Central Elementary School Philippines
Infant Jesus School of Bukidnon, Philippines
Central Mindanao University Philippines
วิชาที่สอน
English
Mr Daniel Ruslonovich yulin
ตำแหน่ง Teacher
MEP Prathom 1/1-1/4
การศึกษา
Pushkin Leningrad State University (Saint-Petersburg)
วิชาเอก
Pedagogical Education
วิชาที่สอน
English
Mr. Michael Stanley Gibson
ตำแหน่ง Teacher
MEP Prathom 1/1-1/4
การศึกษา
Cape Town TESOL Training Institute
Senior Certificate
วิชาที่สอน
Math
Miss Analyn L. Esmin
ตำแหน่ง Teacher
Prathom 4/1-4/6
การศึกษา
Bachelor of Secondary Education, Benguet State University. Philippines 2001-2005
วิชาเอก
Secondary Education
วิชาที่สอน
Science and Social
Mr. Christiaan Mauritz Botha-de Vries
ตำแหน่ง Teacher
MEP Prathom 2/1-2/4
การศึกษา
BA TESOL, Thongsook College, Bangkok, Thailand
Teach Abroad Thailand,Koh Samui,Thailand
ITTT International TEFL and TESOL Training
วิชาที่สอน
Math
Page  12345