ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Mr. Jr Bryan Sabud Medado
ตำแหน่ง Teacher
Prathom 3,4,5,6
การศึกษา
Bachelor in Hotel and Restaurant Management 2010-2011
Bachelor in Electrical Engineering 2002-2003
วิชาที่สอน
English Conversation
Mr. Jordi van Meeteren
ตำแหน่ง Teacher
MEP Prathom 2/1-2/4
การศึกษา
November 2016 Trinity College London, Hong Kong Trinity certificate in Teaching English to speakers of other languages (Trinity Cert TESOL)
University of Amsterdam, The Netherlands Hebrew Language
วิชาที่สอน
English
Page  12345