มัธยม 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ
ปฏิทินกิจกรรม
มัธยม 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ จ.สระบุรี