ติดต่อเรา

  โรงเรียนราชวินิต

 • ที่ตั้ง 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • โทรศัพท์ : 02-2812156
 • แฟกซ์. : 02-2829828
 • E-mail : info@rachawinit.ac.th
 • Line ID: -

ช่องทางการติดต่อ

Google Map