ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา..
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรความดี
อ่านต่อ
วางพวงมาลา พระบรมนุเสาวรีย์รัชกาลที่6
อ่านต่อ
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าปีการศึกษา 2561
อ่านต่อ
เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ
ประชุมครูประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
อ่านต่อ
นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อ่านต่อ
ประชุมนโยบาย แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการมอบชุดว่ายน้ำแก่ครูสอนว่ายน้ำ
อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ โ..
อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2561
อ่านต่อ