ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
วันนี้มีกิจกรรมตักบาตรวันพระโดยคณะครูผู้ปกครอง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเจ้า..
อ่านต่อ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำ
อ่านต่อ
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการธารน้ำใจสู่โรงเ..
อ่านต่อ
โรงเรียนจัดโครงการห้องเรียน MinI English Program เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิ..
อ่านต่อ
การเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านต่อ
อบรมห้องเรียนสีเขียว 60
อ่านต่อ
ลอยกระทง 60 ลอยกระทง 60
อ่านต่อ