ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
โรงเรียนราชวินิตจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560
อ่านต่อ
คณะครูและบุคคลากรฯโรงเรียนราชวินิต ไปสัมมนา ที่จังหวัดสุราษฏ์ธารี ระหว่างวันที่ ..
อ่านต่อ
บรรยากาศการอบรม stem
อ่านต่อ
มอบเกียรติบัตร stem
อ่านต่อ
นิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการ
อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน เป็นการปรับพื้นฐานนักเรียนที่เข้าเรียนป..
อ่านต่อ
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ โดยวิธีจั..
อ่านต่อ