ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
บรรยากาศการอบรม stem
อ่านต่อ
มอบเกียรติบัตร stem
อ่านต่อ
นิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการ
อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน เป็นการปรับพื้นฐานนักเรียนที่เข้าเรียนป..
อ่านต่อ
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ โดยวิธีจั..
อ่านต่อ
วันนี้(3 มีนาคม 2561)โรงเรียนราชวินิตได้ดำเนินการสอบชิงทุนพระราชทาน ตั้งแต่ระดับ..
อ่านต่อ
วันนี้(2 มีนาคม 2561)ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนราชวินิตได้มาร่วมงานอุ่นไอรักคล..
อ่านต่อ