ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
อบรมปฏิบัติการ “ฉลากเบอร์ 5 ใหม่เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
วันที่ : 18 มีนาคม 2562
รายละเอียดย่อ :
อบรมปฏิบัติการ “ฉลากเบอร์ 5 ใหม่เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
รายละเอียด :

การอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมครูยุคใหม่
เรื่อง
สถานการณ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด
“ฉลากเบอร์ 5 ใหม่เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

วันจันทร์ที่  18 มีนาคม พ.ศ.2562
ห้องประชุมสายฝน
โรงเรียนราชวินิต