ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมตักบาตรวันพระ สายชั้น ป.1
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดย่อ :
วันนี้มีกิจกรรมตักบาตรวันพระโดยคณะครูผู้ปกครอง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเจ้าภาพ