ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดย่อ :
โรงเรียนราชวินิต จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนืื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายละเอียด :

      วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนราชวินิตนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุพรรัตน์   สัตตธนชัยภัทร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการเวียนเทียน และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

      วัดราชาธิวาส มีชื่อเดิมว่า "วัดสมอราย" เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ชื่อวัดสมอรายนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวิจารณ์ว่า คำว่าสมอนี้น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า ถมอ ซึ่งเป็นภาษาเขมรแปลว่า หิน ดังนั้น สมอราย หรือถมอราย