ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
รายละเอียด :
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ปฏิญาณตนในเรื่องการทำความดีและการเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา