ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
สอบคัดเลือกชิงทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 03 มีนาคม 2561
รายละเอียดย่อ :
วันนี้(3 มีนาคม 2561)โรงเรียนราชวินิตได้ดำเนินการสอบชิงทุนพระราชทาน ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560