ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
พิธิมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 30 มีนาคม 2561
รายละเอียดย่อ :
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6