ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
สอบครูผู้ช่วย ปี 2561
วันที่ : 19 สิงหาคม 2561
รายละเอียดย่อ :
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้โรงเรียนราชวินิตเป็นศูนย์สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561