ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
วันที่ : 04 ตุลาคม 2561
รายละเอียดย่อ :
พิธีเปิดงานเทศก์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด :

ผู้อำนวยการ ดร.สุพรรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ประธานในพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ

ประจำปีการศึกษา 2561