ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
เทศน์มหาชาติ 1
วันที่ : 04 ตุลาคม 2561
รายละเอียดย่อ :
เทศน์มหาชาติ
รายละเอียด :

คณะครูนักเรียน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ณ ห้องประชุมสายฝน