ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
บำเพ็ญกุศลเน่ืองในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันที่ : 12 ตุลาคม 2561
รายละเอียดย่อ :
บำเพ็ญกุศลเน่ืองในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต
รายละเอียด :

บำเพ็ญกุศลเน่ืองในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียน