ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
ศูนย์แข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดย่อ :
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ศูนย์วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์