ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
มอบชุดว่ายน้ำ
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดย่อ :
ผู้อำนวยการมอบชุดว่ายน้ำแก่ครูสอนว่ายน้ำ
รายละเอียด :

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 ผู้อำนวยการ สุพรรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ได้มอบชุดว่ายน้ำแก่ครูสอนว่ายน้ำ
จำนวน 5 ชุด เพื่อสวมใส่ขณะสอนว่าย้ำ