ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
ค่ายลูกเสือ ป.4
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดย่อ :
เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกาษา 2561 ได้เข้าค่ายลูกสือ