ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
มอบเกียรติบัตรวามดี
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดย่อ :
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรความดี
รายละเอียด :

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ที่ทำความดี