ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด :

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต
นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดยมีผู้แทนครู ผู้แทนแม่แต่ละสายชั้น และนักเรียนกล่าวความรู้สึกพระคุณแม่
ณ ห้องประชุมสายฝนโรงเรียนราชวินิต