ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
โครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
รายละเอียด :

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิตและคณะครู นำอุปกรณ์การเรียนการสอนส่งมอบเพิ่มเติม
โครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย

๑.โรงเรียนราชวินิต
๒.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
๓.โรงเรียนราชวินิต มัธยม
๔.โรงเรียนราชวินิต บางเขน
๕.โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
๖.โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ
๗.โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
๘.โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
๙.โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์