ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต
รายละเอียด :

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายทวี เนื่องอาชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ได้รับมอบหมายกล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมี นางสาวกาญจนา นมัสโก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประสานงาน
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าฯ โรงเรียนราชวินิต