ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนวัดอมรินทราราม
รายละเอียด :

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ท่านผู้อำนวยการมอบหมายให้คุณครูนันท์นภัส ศรีประเทศ และ คุณครูวาสนา สมวรรณ
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร