ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ รับการกราบลาและอำนวยอวยพรครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิต เพื่อไปบรรจุใหม่เป็นข้าราชการครู
รายละเอียด :

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
รับการกราบลาและอำนวยอวยพรครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิต เพื่อไปบรรจุใหม่เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการสอบกรณีพิเศษ
๑. นายกำธร ผิวหอม วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม.๒
๒. นางสาวมิญชญา พิมพะชัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรจุโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.๑