ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ รับการมารายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
รายละเอียด :

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
รับการมารายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการสอบกรณีพิเศษ
นางสาวสุภัสสร ศรีประเสริฐ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชื่อเล่นปุ้ย ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
ประสบการณ์ก่อนบรรจุเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ๑๐ ปี