ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต เข้าร่วมเสวนารวมพลคนการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการส่วนกลาง (CLUSTER ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมโรงเรียน