ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.กทม. ประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส