ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต และกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมครูผู้ช่วยและครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ก่อนแต่