ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต ประชุมกลุ่มบริหารประจำสัปดาห์ และขับเคลื่อนนโยบายจากเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับมาจากการประชุมผู้บริหา