ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิต เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการใช้งานในระบบ แอปพลิเคชั่น School Bright
รายละเอียด :

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิต
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการใช้งานในระบบ แอปพลิเคชั่น School Bright
คณะวิทยากรจาก บริษัท จับจ่าย คอร์เปเรชั่น
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖