ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้มประถมศึกษาปีที่ ๔ ทำบุญตักบาตรถวายพระคุณเจ้าจากวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เนื่อ