ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลชนะเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด :

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต แสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศระดับประเทศ
รางวัลชนะเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕
ถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ประกอบด้วย เด็กชายอรุณวิชญ์ เล้าอรุณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒, เด็กชายการิน หุนศิริ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔,
เด็กชายราสีห์ สุขเรือง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพัชรินทร์ พุทธา, นางศิริรัตน์ สุขสบาย, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางทัศนีย์ วงษ์ท่าเรือ