ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะครูโรงเรียนราชวินิต ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของคุณสาธิต แสงอุไร ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
รายละเอียด :

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะครูโรงเรียนราชวินิต
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของคุณสาธิต แสงอุไร ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสินธุ์ แสงอุไร
ณ วัดบางกระเจ้านอก ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชทานเพลิงศพวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เมรุวัดบางกระเจ้านอก