ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต ร่วมพิธีฌาปนกิจจ่าสิบเอกรุก ทองแม้น บิดาของครูคทาวุธ ทองแม้น
รายละเอียด :

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต
ร่วมพิธีฌาปนกิจจ่าสิบเอกรุก ทองแม้น บิดาของครูคทาวุธ ทองแม้น พร้อมทั้งมอบเงินทำบุญช่วยเหลือจากบุคลากรโรงเรียนราชวินิต
ณ ฌาปนกิจสถานวัดพรมบ้านแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์