ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ และครูพี่เลี้ยง ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๗ คน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ โรงเรียนราชวินิต