ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ดูแลแนะนำการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒