ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
พิธีถวายพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต
รายละเอียด :

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะครูโรงเรียนราชวินิต เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้