ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
รายละเอียด :

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชวินิต ร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค บริเวณถนนสามเสน หน้าหอสมุดแห่งชาติ