ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การอบรมผู้กำกับลูกเสือ สพป.กทม
รายละเอียด :

ผู้อำนวยการ สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร  ร่วมอบรมผู้กำกับลูกเสือ ของคณะครู สังกัด สพป.กทม