ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
การประชุมชี้แจงของศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ ศิลปหัตกรรม68
รายละเอียด :

      การประชุมชี้แจงของศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ ศิลปหัตกรรม68 ซึ่งโรงเรียนราชวินิตเป็นศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์

คณะครูจาก 37 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินการของงานาศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561