ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
นำนักเรียนโครงการบรรพชาสามเณร เข้ารับประทานโอวาทจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
รายละเอียด :

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนกลุ่มในพระบรมราชูปถัมภ์
นำนักเรียนโครงการบรรพชาสามเณร เข้ารับประทานโอวาทจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
โอวาทความตอนหนึ่งว่า “ผู้มีปัญญาต้องมี ๓ สิ่งในการดำเนินชีวิต กายสุจริต, วจีสุจริต, มโนสุจริต”