คลิปวิดีโอ
เพลง รางวัลของครู ค่ายเยาวชน โรงเรียนราชวินิตดุสิตโดย ร.1พัน.3รอ.