โรงเรียนราชวินิต
ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ราชวินิตทุกคนเป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
319327107_535431135162768_1649187365650420009_n - Copy